Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 30 / sid 1 (AID: v206256.b30.s1, NAD: SE/VALA/0382503)


  Sunner-  
  boo  
1
Anno 1694 d 20 February höltz ordinarie Winter
Ting med allmogen af Sunnerbo häradt, närwarande Cro-
nones Befallningzman wälbet.de Gabriel Wykman, sampt
häradz bofaste och Eedsworne Nembdemän Nembl.n
  Per Jonßon i Alltaböke, Joen Kråk i Linneråhs,
  Per Jonßon i Berghem, Oluff i Theßåhs,
  Oluff Anderßon i Gnustorp, Joen i Ramskough,
  Larß i Wästerhullt, Sohne i Båhrshullt,
  Måns i Båckaboda, Oluff i Hallarp,
  Per i Gyllteboda, och Bengt Knutzson i Ößlöf.

Efter Tingetz Ordentelige publicerande och afkunnande, blefwo
först efterskrefne hemman och skatterättigheter uppbudne
som föllier.

Bengt Ingemarßon i Hollmana, låter uppbiuda 1/4 i Buskhult,   1
Jtem 1/6ting som Bengt kiöpt, uppbiudes 3 g.  
     
Joen Jönßon i Abborraslätt, låter uppbiuda 1/4 i öde-   2
gården yfla 3 g.  
     
Joen Torstenßon i Horn, låter uppbiuda 20 skieppeland   3
skattejord 3 g.  
     
Hr Kyrckoherden i Ångelstad Mr Andreas Anander,   4
låter uppbiuda Sätesgården Rönnähs
3 g.  
     
Cronones Befallningzman wälbet.de Gabriel Wykman, lå-
  5
ter uppbiuda roteböndernes skatterättigheter för
   
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 30 / sid 1 (AID: v206256.b30.s1, NAD: SE/VALA/0382503)