Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1200 / sid 233 (AID: v206256.b1200.s233, NAD: SE/VALA/0382503)
232
   
   
   
   
   
   
   
68 Dher efter förordnades Nembdemennerna Oluff i Hallarp
Om röding kring  
åkrar och swediande.  
233
och Måns i Broddalt, att uthsyna det Boke och Eeke som 
stå Norre och Södregårdarna Öxnalt, Håkanhult, Börcköön
och Boalt uthi deras åkrar och ängiar till hinder och skada,
Jembwehl och wed samma tillfelle syna Swedieskougen
wed Börcköön huru myckeet åhrl.n der kan tohla swedias, in-
kommandes sedan med sin berettelße dher öfwer till
TingsRetten.
 
   
            d 20 Novemb: Continuerade med Tinget  
   
  69
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1200 / sid 233 (AID: v206256.b1200.s233, NAD: SE/VALA/0382503)