Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 420 / sid 79 (AID: v206256.b420.s79, NAD: SE/VALA/0382503)
78
 

Ej avskrivet mål här
 
     
26 Swen Jonßon i Fagerhullt, låter uppbiuda 1/8ting och  
 
4 skieppeland skattejord i Norragården Fagerhullt
uthaf Per Arfwedzson i samma gård kiöpt, för 125 
 
  dahl.r Smt dat bref d 22 Octob. 1693 1 g.
     
27 Johan Gisslasson i Råås, låter uppbiuda 8 skieppe-  
 
land skattejord i Råhs, som han kiöpt af Broor 
Behrentzson, Per Perßon i Skogaryd, och änckan 
Kierstin Jönsdotter för 27 dl.r 16 öhre, dat bref 
 
  dher på d 23 Marty 1691 uppbiudes 1 g.
     
28 Swen Knutßon i Eßpenähs, låter uppbiuda 1/3ding   
  dersammastädes, för 60 dl.r Smt, som han för sin  
 
79
knechtelego emottagit af Per Borgeßon och Håkan Börgeßon, 
Dat kiöpebref d 7 Maj 1689 
Noch kiöpt 1/3ding af Börge och Swen Håkans Söner i Skiäckarp 
för 44 dl.r Smt, efter bref af samma dato,  Item Swen kiöpt 
twedehlen uthi en Treding af Soldaten Swen Perßon i Guddarp 
   
för 26 dl.r, dat bref d 2 January 1692 1 g.  
     
    29

Ej avskrivet mål här   
     
     
     
Probstens Sahl. Mr Laurenty Lindelj efterlefwerska   32
hustro Gunnil Rubenia i Retten uppwiste hr öfwer    
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 420 / sid 79 (AID: v206256.b420.s79, NAD: SE/VALA/0382503)