Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1180 / sid 229 (AID: v206256.b1180.s229, NAD: SE/VALA/0382503)
228

Ej avskrivet mål här

229
Lensmannen wäla.tt Nils Jonßon för Retten angaf drän- 57
gen Bengt Perßon i Bierßeryd Crono, för begånget lägers- Om Lönske-
måhl med Swenborgh Månsdotter jbm, bägge intet tillstedes, läger.
doch nembdemannen Måns i Broddalt berättar, dem wara 
sigh emillan förmenta, dhy dömbdes Bengt för Lönskaläger
 
att plichta 40 .
och kåhnan Swenborgh 20 .
Ståendes sedan ordenteligh kyrckioplicht.


Ej avskrivet mål härKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1180 / sid 229 (AID: v206256.b1180.s229, NAD: SE/VALA/0382503)