Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 450 / sid 85 (AID: v206256.b450.s85, NAD: SE/VALA/0382503)
84

Ej avskrivet mål här

85
   

Ej avskrivet mål här
 
Samma tyd präsenterades i Retten ett med wittne ratifice- 43
rat kiöpebref, daterat Liungby d 5 juny 1690, uthgifwit Tingskiötning
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 450 / sid 85 (AID: v206256.b450.s85, NAD: SE/VALA/0382503)