Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1140 / sid 221 (AID: v206256.b1140.s221, NAD: SE/VALA/0382503)
220
6    
     
     
     
7    
     
     
     
8 ¼ skattejord i Ahlenskiöp, den Nils Nilßon der sammastädes  
  panttsatt, uppbiudes till werdering och Sahlu 3 g.
     
9 ¼ skattejord i Södregården Berghem, bestående af  
  3 Tunneland åker med tillhörigh äng, uppbiudes 3 g.
     
10 Frälßehemmanet Skiena torpp, med deß ström, som hr  
 
kyrckioherden Ehrewyrdige hr Andreas Berghgreen i 
Annerstad kiöpt af hr Häradzhöfdingen Gyllengryp för
 
 
400 dl.r Smt upppbiudes
3 g.
 
 
 

 

Ej avskrivet mål här


 
 
 
 
 
221
     
     
    14
     
     
     
    15
     
     
     
Johan Gislasson i Råås, låter uppbiuda 8 skieppe-   16
land jord der sammastädes, som han kiöpt af Broor 
Behrentzson, Per Perßon i Skogaryd, och änckan 
Kierstin Jönsdotter för 27 dlr 16 öhre, dat bref
   
d 23 Marty 1691 uppbiudes
2 g.  
 
   
Swen Knutzson i Eßpenähs, låter uppbiuda 1/3:ding
  17
der sammastädes, för 60 dlr Smt, som han för sin 
knechtelegho emottagit af Per och Håkan Börgesöner, 
kiöpebrefwet dat: d 7 Maj 1689 
Noch kiöpt 1/3:ding af Börge och Swen Håkans Söner
i Skiäckarp för 44 dlr Smt, efter bref af samma dato,  
Item Swen kiöpt twedehlen uthi en 1/3 af Solldaten 
Swen Perßon i Guddarp, för 26 dlr, dat: bref den
   
2 January 1692
2 g.  
 
   
 
  18
 
   


 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1140 / sid 221 (AID: v206256.b1140.s221, NAD: SE/VALA/0382503)