Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 250 / sid 45 (AID: v206256.b250.s45, NAD: SE/VALA/0382503)
44

Ej avskrivet mål här

45
  99
   
   
   
   
Hr Magistern Christier Hammar, uppå sin k. Moders, dyg- 100
desamma Matronans h. Margreta Persdotters wegnar med Om een Röd
skrifwelße gienom sin broder Petter i Linshullt hoos Retten Tiortell.
inkom, förmehlandes om een Röd klädes Tiorttell pygan Maria Eskells-
dotter skall lähntagit, och på anfordran ey från sigh lefwerera
will, påståendes kieranden den samme återbekomma,
Till swars pygan Maria sigh framstellte, föregifwandes Twå åhrs
löhner Neml.n Sex dahl.r Smt för henne skola restera, och så me-
delst Sustinerandes ber.de klädes Tiortell få behålla, der emot Pet-
ter i Lindzhullt inhärerade, som skall bem.te pyga sin fulla löhn
bekommit;     Resolutio,     J Mangell af wittnen diffe-
reras detta till nästa Ting, i medler tyd förbiudes pygan något
slyta ber.de Tiorttell.
 
   Ej avskrivet mål här
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 250 / sid 45 (AID: v206256.b250.s45, NAD: SE/VALA/0382503)