Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1150 / sid 223 (AID: v206256.b1150.s223, NAD: SE/VALA/0382503)
222
     
     
     
     
21 Probstens Sahl. Mr Lars Lindelj efterlefwerska,  
  hustru Gunnil Rubenia, låter uppbiuda fräl-  
  sehemmanet Gietaboda till werdering 2 g.
     
     
 
 
 

Ej avskrivet mål här

223
     
     
     
     
Jacob Perßon i Balcköö, låter uppbiuda 1/6:ting der   27
sammastedes på 5 skieppeland när, 2 g.  
     
Norra Hahullt och Marckaryd Sochn uppbiudes bör-   28
daman till lösen 2 g.  
     
Ej avskrivet mål här
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1150 / sid 223 (AID: v206256.b1150.s223, NAD: SE/VALA/0382503)