Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 650 / sid 125 (AID: v206256.b650.s125, NAD: SE/VALA/0382503)
124
   
   
   
   
97 Uppå Gunne Nilßon i Seignesöö förda beswehr emot Per
Om huus bondes  
skatt.  

 
 
125
Gudmunßon i Hästhullt, angående innestående 6 dl.r 2 2/3 öre 
huusboede skatt pro Ao 1689. för hwilcken räntta Cronones 
betiente Per exeqverat, men han uthan tillstånd een dehl af
dhe dher till Seqvestrerade saker sielswilligt återtagit, blef
resolverat och dömbt, att alldenstund Per Gudmunßons full-
mechtigh Nembdemannen Måns i Broddalt, Skulden wedergick
och ey förneka kunde, som och dher hoos tillstod, att Per
af dhe arresterade saker een gryta uthan wederbörandens till
stånd återtagit, det och han Per Gudmunßon icke allenest
ofwanmentionerade, och af Gunne Nilßon försträckta 6 dl.r
2 2/3 öhre Smt forderligest betalar, uthan och Retten der hoos
pröfwade skiehligt, Per i Hästhullt för sin förqrypelighet med
panttens afförande, 40 plicht att beläggia Jembwehl
för causerade expenser med fyra dahl.r Smt Gudmund
i Seignesöö contentera.
 
   
  98
   
   


Ej avskrivet mål här
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 650 / sid 125 (AID: v206256.b650.s125, NAD: SE/VALA/0382503)