Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1160 / sid 225 (AID: v206256.b1160.s225, NAD: SE/VALA/0382503)
224
     
     
     
 

Ej avskrivet mål här
 
     
     
     
38 Erland Hendriksson i Trotteslöf, kiöpt af hr kyrckioherden  
  Mag: Math: Rubenio ? skattejord i Norregården Trot-  
  teslöf, för 170 dl.r Smt dat: bref d 5 Octob: 1694 uppb.s 1 g.
 
225
Jöns Jonßon i Miäridt, kiöpt af Per Börgeßon i Boarp   39
twådehlen af 1/4 i Koggagården Miäridt, för 10 dl.r Smt, efter
bref d 17 January 1684.
Noch af Börge Anderßon i Skiäckarp kiöpt 1/12:dehl i ber.de
Miäridt för 8 dahl.r 20 öhre, deßuthan Jöns Erfft 1/4:ding
   
som således uppbiudes 1 g.  
     
    40
     
     

Ej avskrivet mål här

   
    41
     
     
     
    42
     
     
     
Måns Nilßon i Ryd, låter uppbiuda 1/5:ting i öfre   43
gården Ibm, som han både gienom kiöp sampt byte sigh
   
tillhandlat, hwar på till nästa Ting kiöpebref framskaffas
1 g.  
     
Hr Häradzhöfdingen wälb:ne Hr Hans Berghman, upp-   44
wiste ett bytesbref de Dato d 27 Septemb: 1694
underskrifwit af öfwerstinnan wälb.ne fru Margreta
Siöblad, och deß son hr Capiteinen wälb:ne Johan
   
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1160 / sid 225 (AID: v206256.b1160.s225, NAD: SE/VALA/0382503)