Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1410 / sid 275 (AID: v206256.b1410.s275, NAD: SE/VALA/0382503)
274
   
   
125 Lensmannen wäla.tt Jonas Broman, klagade till Joen
beswehr om  Danielsson i Fagerhult, som skall han emot Kongl. Maytts
Solldatehöö uthgångna Reglemente och förordning, wela hindra sol-
 
daten Gißle Månßon deß rättighet uthi höstnat som honom
tillkomma bör, påståendes Lensmannen att Joen för slyt
motspeningheet lagl.n plichta måtte;
[..]
   

 
275

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1410 / sid 275 (AID: v206256.b1410.s275, NAD: SE/VALA/0382503)