Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 780 / sid 151 (AID: v206256.b780.s151, NAD: SE/VALA/0382503)
150
   
   
   
158 Änckan h Sahra Steensdotter i Qwenslöf, klagade till
Klander om Håkan Johansson i Annerstad om någon skattejord hon för
skatte Jord
mennar sigh efter sin moder i Annerstad Byagård äga, till werde
 
af Sex dahl.r Smt; Håkan tillstedes, för Retten uppwiste een, aff
Nembdemannerna Oluff i Hallarp och Måns i Broggalt
Ej avskrivet mål här
 
 
 
 
 
151
Nils i Ryd underskrefen förlykning dat: d10 Marty 1693
wed 10 dl.r Smts wyte, den att uthgifwa som dher emot bryter, hwilc-
ken af Retten Confirmerat blef, och Sahra Steensdotters präten-
sion här uthinnan förrichtigat och upphäfwan.
 
   
  159
   
   


Ej avskrivet mål här
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 780 / sid 151 (AID: v206256.b780.s151, NAD: SE/VALA/0382503)