Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 410 / sid 77 (AID: v206256.b410.s77, NAD: SE/VALA/0382503)
76
4    
     
5    
     
6    
     
7 Nils Brorßon i Ellmåhs, köpt 1/4 skattejord i Saxnähs 3 g.
     
8    
Ej avskrivet mål här 
 
 
 
 
 
 
 
77
     
     
     
     
     
1/4 skatteJord i Ahlenskiöp, den Nils Nilßon der sam-   19
mastedes panttsatt, uppbiudes till werdering och Sahlu 2 g.  
     
1/4 skattejord i Södregården Berghem, bestående af Tree   20
Tunneland åker med tillhörigh äng, uppbiudes 2 g.  
     
Frälßehemmanet Skinna torpp, med deß ström, som   21
hr kyrckioherden Ehrewyrdige Andreas Berghgreen    
i Annerstad kiöpt för 400 dl.r Smt upppbiudes 2 g.  


Ej avskrivet mål här


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 410 / sid 77 (AID: v206256.b410.s77, NAD: SE/VALA/0382503)