Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 430 / sid 81 (AID: v206256.b430.s81, NAD: SE/VALA/0382503)
80
 
öfwerstens, höghwelborne Lago von yxkulls underskrefne
obligation, på låhntagne 300 Specie, dat: d 21 April
1689 emot underpantt att frälsßehemman Gietabod, som
 
  uppbiudes till werdering 1 g.
     
 

Ej avskrivet mål här 
     
     
37 Nils Kruhse i Styghult, låter uppbiuda all skatterettig  
 
heten uthi heela Ysiöa, för det som återstår uppå dhe
30 dl.r Smts Capital hr Capitein Trolle Ao 1685, d 28
 
  Marty af Sahl hr Axel Kåhse lähntagit 1 g.
     
38 Jacob Perßon i Balcköö, låter uppbiuda 1/6 af Balcköö  
 
på 5 skieppeland när, som han af Bryta, Ingier och Elin
Jöransdöttrar kiöpt, efter brefwen d 10 Octob 1691,
 
  d. 23 April 1692, och det 3die dat: d 14 Febr 1689 1 g.
 
81

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 430 / sid 81 (AID: v206256.b430.s81, NAD: SE/VALA/0382503)