Sunnerbo dombok 1621

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 194 / sid 1 (AID: v49314.b194.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas domboken af
Synnerbo häradtt pro Anno
1621

Häradtzhöfdinge
Edle welbördig Jacob Jacobszon till Staflöö,

Konung M.tz fougte
Ehrlig och försichtig Peer Olszon.


Vthj Häradtzhöfdinge stadh.
Nils Eskilszon
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 194 / sid 1 (AID: v49314.b194.s1, NAD: SE/VALA/0382503)