Sunnerbo dombok 1625

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 67 / sid 1 (AID: v49319.b67.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Sunderbo Häredtz Dombook
Pro Anno 1625.

Häredzhöfdingh Denn Edle och Wälburne
Iacob Iacobson till Stäflö

Wthi Häredtzhöfdinge Staadh sittiandes
Denn Edle och Wälburne Nils Siöbladh
till Rönnes och Marensholm.

Konungh Maij:tz fougdte och arendator Ehr
ligh försichtigh Måns Jonszon ij Jönekiöpingh

Wnderfougdten Ehrligh achtat Pär Carlszonn ij
Trotteslöf
.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 67 / sid 1 (AID: v49319.b67.s1, NAD: SE/VALA/0382503)