Sunnerbo dombok 1617

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 435 / sid 1 (AID: v49313.b435.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r


Jnlefwererat den 22 Martij 1625

Her Begynnasz domboken [..]

Synnerbo Häradt wthi Smålandh Protocoll An-
no 1617

Häradzhöfdinge
Edle och Welbördigh Anders Grijp till Stenszn[..]
och wthboöö. Konungh Maijtz Cammeriuncker

Befalningzman
Edle och Welb. Truls Perszon Kåse till Öijhult

Wthi Häradzhöfdinge stadh
Nils Eskillszon i Hult

Wnderfougten Nils Bengtszon i Hellerna, skal
suara häradet, till häradz Sackören, efther han
hafuer tagit sigh dhett till wpbördh och wthgift
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 435 / sid 1 (AID: v49313.b435.s1, NAD: SE/VALA/0382503)