Sunnerbo dombok 1654

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 120 / sid 10 (AID: v49326a.b120.s10, NAD: SE/VALA/0382503)
9v

Ej avskrivet mål här

10r

Ej avskrivet mål här

Sammadagh kom För retten Steen Swenßon i Horsiöa, och kiära-
dhe till Niels Jonßon i Qwäniarph om 4 Rdlr som be:te Niels skall wa-
ra honom skyldigh blefuen [..]
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 120 / sid 10 (AID: v49326a.b120.s10, NAD: SE/VALA/0382503)