Sunnerbo dombok 1654

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 300 / sid 28 (AID: v49326a.b300.s28, NAD: SE/VALA/0382503)
27v

Ej avskrivet mål här
Wrå och Sunderwrå ¾ aff Lußhult, Theße klaga på Then
Nybögde Sågequarns dammen som the nästan för 2 åhr sedan
Hafua opbygdt at theras änger aff theras damstämmande och
Laglige byggnande och [..]

Ej avskrivet mål här28r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 300 / sid 28 (AID: v49326a.b300.s28, NAD: SE/VALA/0382503)