Sunnerbo dombok 1654

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 260 / sid 24 (AID: v49326a.b260.s24, NAD: SE/VALA/0382503)
23v

Ej avskrivet mål här

Kom För retta Bengdt i Lußhult och Gaff tillkienna att 
för 11 åhr sedan kom gunne j gaßhult till bängt Larßon i Lußhult
medh en kåpa och satte honom j pant för 3 Rdlr och hadhe ther
uthöfuer gunne j Hästhult till wittnes, 1½ åhr ther effter kom
gunne j gaßhult till Nielß i Lußhult at giöra [..]
 
25r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 260 / sid 24 (AID: v49326a.b260.s24, NAD: SE/VALA/0382503)