Sunnerbo dombok 1654

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 190 / sid 17 (AID: v49326a.b190.s17, NAD: SE/VALA/0382503)
16v
aff ryttaren förwist och wilja icke ridha under Compag: förr ähn
han sig dherföre befrisd, tå frågades om någon lägger honom så-
dant till eller wetha något olofligit om honom, alla man gefuer 
honom ett goet beröm och ingen lägger honom något till oährligt till
iche håller någon wert berätta, att Bengt Giermundsson skall nå-
got sådant puss bedrefwet, uthan alla man wittna att han är 
een ährlig rederligh man och ingen weet annat än ähra och gået 
med honom, dherföre blifvuer han och för alt dhetta ogrundadhe squal-
ler fry.

Ej avskrivet mål här17r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:18 (1654-1654) Bild 190 / sid 17 (AID: v49326a.b190.s17, NAD: SE/VALA/0382503)