Sunnerbo dombok 1623

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 423 / sid 41 (AID: v49314.b423.s41, NAD: SE/VALA/0382503)
40v

Ej avskrivet mål här

41r (8)

Ej avskrivet mål här


Samma dagh kom för Rättenn Wälachtigh Brodde i Mar-
Karydh fullmyndigh på Harall Larβons wägnar i Hagallt
i Markaryd sochen, och tingskiötte Här Påfuäll i Ulfzbech
en tridingh i Hahulta gåårdh som förb:de Haarall, både arft
och kiöpt hafuer, både medh arf och Ettlefue för – 100 och
10 daldr. och 2 Qnnor Rugh en Quna Korn, det bekiän
der Haarall Larβon sigh till gudo Nöghe upburit och be-
kommit hafuer och här medh afhänder förbe:de Tridingh ifrå
sigh och sina arfuinghar födda och ofödda, och till ägnar thennt
In undher Här Påfuell hans hustru och Rätta arfuinghar
 
Medh samma [..] Brådde fullmyndigh på Nills Nill-
sons wägnar i Brååtallt och Tingskiötta Här Påfuell
i Wlfzbeeck en fierdingh i Hagallta gåård i Mar-
kary sochn för 78 daldr.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 423 / sid 41 (AID: v49314.b423.s41, NAD: SE/VALA/0382503)