Sunnerbo dombok 1618

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 323 / sid 1 (AID: v49313.b323.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Sunnerbo hd 1618

Her Begynnas 1618 åhrs
dombook af Synnerbo häradt
i Smålandh.


Häradtzhöfdinge
Edle och Welbordig Anders Griph till Stensz
näs och Wthboö.

Konung M.tz fougte
Ehrlhig förståndig och welachtatt Peer Olofzonn.

Wthj Häradtzhöfdinge Stadh.
Nilsz Eschelszonn i Hultt.

Fougtenn Peer Olofzonn skall suara hära
dedt till Häradtz Sackörer.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 323 / sid 1 (AID: v49313.b323.s1, NAD: SE/VALA/0382503)