Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 282 / sid 2 (AID: v49314.b282.s2, NAD: SE/VALA/0382503)
2r
Här Begynnasz Dombookan
aff Sunnerboo Häradtt
pro Anno 1622.

Häradzhöffdinge
Edle Wälb. Jacob Jacobson till Stöfflöö.

Konungh M.atz Fogde.
Ehrligh och Wälförståndigh Päder Oloffson

Laghläsare
Nils Eskilson i Hult.

Vnderfogde
Ehrligh och Försichtigh Lars Tykason
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 282 / sid 2 (AID: v49314.b282.s2, NAD: SE/VALA/0382503)