Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 348 / sid 68 (AID: v49314.b348.s68, NAD: SE/VALA/0382503)
67v belägrade henne michelsmesse wekona 1621
den tidh han drogh till Toffta. Det bekien
ner Nils Faiason, men han bekienner
han lägrade henne i fioll wåras i 7 wekor.

Ransakningh om jordabooken

Oensiö gieldh

Arfwidt i Rydh Otte i Sinsalt
Lars i Moanäs Nils i Stönia
Oloff i Hult Pelle i Loshult


Skatthaheman
Vhij Stönia ähr bygdt en husastadh aff de
ras broder i gården boandes, och brukas vn
der gården.
Rijsa en skatta vthiord renter smör
- ½ lb - peningar - 6 [..] skall ran
sakas hwar han ligger ebland frelset
i Rijsa om der finnes tompt och det kan
byggas.
68r Wåkön en skatta vthiordh renter smör - ½ lb
peningar - 6 [..] ähre tilöcktt dagz:w - 1 åhr
lige hestar - 2 konungz - 1 sedan owissa
perseglar för 1/4 heman.
Humblekulla it gammalt ödesheman ähr skat
lagdt för peningar - 6 [..] smör ½  lb skall
synas om det doger bygga

Andersta suchn

Nembden  
Oloff i Holegården Jöns i Nöttia
Per Jönson i Diurarp Oloff i Nöttia
Jon i Wiggåsa Suen i Stackarp


Brinshult it skattatorp skall synas om dett
icke bliffuer ½ skattaheman. Noch ibidem
it skattatorp skall synas.
Noret 1/8 heman ähr vthbrutet ifrån frel
set skall renta penningar - 6 [..] smör - 5 marker
dagz:w - 1 åhrlige - 1 konungz - 1 och föres
till rekenskaps 1622.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 348 / sid 68 (AID: v49314.b348.s68, NAD: SE/VALA/0382503)