Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 326 / sid 46 (AID: v49314.b326.s46, NAD: SE/VALA/0382503)
45v andre poiken peijken Erich Päderson som
war skräddarens broder, iagh kan så wäl
gå stocken som du, och bekienner den ene
peijken Erich Päderson at Nils Nilson
gick omkringh vp till landtzwägen,
och sedan fort fram, och sedan syntes poiken
inthet för än han fans döder.

Samma dagh kom för retta Ingemar i
Berghem
, och hans hustru Benchta och giorde
en 12 manna eedh at Benchtes fader Oloff
Jonson icke hade denne effterskreffne
söskonne den tidh han slagen bleff, nemligan
Erich Oloffzon Anna Oloffzdotter och
Botill Olofzdotter.

Edamennerna  
Ingemar i Berghem Suen i Hellerne
Arffuidt i Staffrilt Märit i Elinge
Elsa i Elinge Estridt i Beck
Anders i Beck Tore i Horsaberga
Märit Gudmuns i Elinge  
46r Samma dagh kom för retta Swen Hanson,
och lät vpskriffua sitt lagakynne, på det set
tet, at Oloff Jonson hade i liffue denne effter
skreffne söskonne den tidh han slagen bleff,
Erich Oloffzon Anna Oloffzdotter och Botill
Oloffzdotter.

Jon i Miärit Toor i Kånna
Swen Päderson i Berghem Thoor i Berghem
Måns i Kånna Nils Boson i Bohultt
Linnor i Kånna Erich i Beck
Eskill ibidem Erkand Larson i Kånna
Per i Hagana  


Samma dagh vthfeste Boo i Hengarp en 6
manna eedh, at han icke haffuer stulit fijska
aff nät eller elliest i andra måtto warit tiuff
achtigh.

Kom för retta Erich Torson borgare i
Kiöpingh i Wesmannalandh, doch barnföd i An
derstadh sochn, och tallade till sin styffader
Päder i Kellegården om något arf effter sin
fader. Omsider effter långt taall bleffuo
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 326 / sid 46 (AID: v49314.b326.s46, NAD: SE/VALA/0382503)