Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 355 / sid 75 (AID: v49314.b355.s75, NAD: SE/VALA/0382503)
74v och peijken Nils Nilson kom i åhn och fans
igen i Danmark nijo dagar der effter.
Nu tiluijter Nils i Broddalt Per Päderson
at han ähr williandes och wållandes vthij
peijkens dödh, hwilket och synes lickt dy dett
kan icke falla denne retten i sinnet, at peiken
sielfwållandes föll i åhne. Derföre och på det san
ningen måtte komma i liuset, haffuer nembden
dömbdt at Per Päderson och Erich Päderson
måtte på ådtskillige rum i fengelse för
waras in till de willia bekienna sanningen.

Samma dagh bleff beklagat at Måns i Rya
hade hugget tree boker deet han och bekienner
men han bewisar sålunda at den ena booken
ihöll, den han högh till en qwarnarenna,
den andre war en liten book den han hög till
bohagz tygh sleder och andre boreder, men
den tridie högh han till eldbrånd för
hwilken han vthfäster peningar - 3 marker.

Suen i Ryda hade hugget bok till wedh
75r sakfeltes till päningar - 3 marker.
Nils i Forsa för en book peningar - 3 marker
Nils och Jöns i Groaridt 2 böker - 6 marker.
Jöns i Groaridt för en book - 3 marker.
Per i Beiaridt för - 2 boker - 6 marker.
Nils Ingemarson i Hästhult för 4 str böker
han hade hugget i Wigåsa hegnadt, der
till han säger sigh haffua Jon Ingemarsons
förloff i Wiggåsa vthfeste peningar - 3 dlr
Anders i Skien för en eeck - 3 marker.
Nils i Skien för en eeck - 3 marker.
Arfwidt i Jökhult - 3 marker
frelse Kielle i Hallarp - 3 marker
Kirsthin i Bökhult - 3 marker.
Boo och Erland i Hengarp för en book - 3 marker.
Meer för förbudh peningar - 40 marker.
Lasse i Lund fördt vth ekebordh it las
sakfeltes för förbudh peningar - 40 marker.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 355 / sid 75 (AID: v49314.b355.s75, NAD: SE/VALA/0382503)