Sunnerbo dombok 1619

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 4 / sid 1 (AID: v49314.b4.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas dom
boken af Synnerbo Hä
radt pro Anno
1619

Häradzhöfdinge
Edle och Welbordig Anders Griph till Stensnäs

Konung M.tz Fougte
Ehrlig och försichtig Gudmund Gudmundszon

Wthj Häradzhöfdinge stadh.
Nilsz Eschelszon i Hult.

Wnderfougte. Jöns Carlszon
i Neglinge, huilken och schall suara Synnerbo
häradt, till deras deell af Sackörenn.

 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 4 / sid 1 (AID: v49314.b4.s1, NAD: SE/VALA/0382503)